Komplet tankstation - Kolding & Glostrup

Land: Danmark

Sted: Kolding & Glostrup
Kunde: UNO-X Danmark
År/periode: 2018
Type: Turn Key, konceptudvikling, produktion og montage

Status: Afsluttet

Komplet tankstation!

I november og december måned 2018 etablerede vi to nye stationer på rekordtid for Uno-X i henholdsvis Glostrup og ved Kolding Storcenter. Ved at fokusere på at optimere processer, præfabrikere elementer og implementere et gennemgribende ”plug and play” princip, kom byggetiden i Kolding helt ned et minimum!

Et tæt samarbejde er afgørende

Gennem de seneste år har vi udviklet et meget tæt samarbejde med Uno-X. IPART er blevet fast partner på den omfattende ombygning af Uno- X’ stationsnetværk, der skal gennemgå en gennemgribende opgradering. Det er dette samarbejde, der nu har udmøntet sig i leveringen af de to første komplette ”turn key” stationer. At kunne udvikle samarbejdet til også at omfatte komplette tankstationsbyggerier, er et vigtigt skridt for os her hos IPART.

”Vi er glade for udfordringen og tilliden og har iværksat en omfattende omstrukturering af den måde, vi bygger tankstationer på i Danmark” – direktør Mads Vestergaard Krøgholt

De to ”turn key” stationer er blevet bygget i henholdsvis Kolding og Glostrup. Stationen i Kolding blev etableret på bar mark, men i Glostrup skulle vi, ud over den kommende letbane, samtidig forholde os til nedrivningen af den gamle station, der stod på pladsen. Det indebar nedrivning, demontering, oprensning af byggegrunden, begrænset plads og stærk trafik i lokalområdet.

 

Vigtigheden af et hurtigt, effektivt og sikkert byggeri var dermed afgørende på en lang række parametre.

Derfor gjorde vi os nogle grundige overvejelser omkring byggeriet, så tidsforbruget på selve byggepladsen kunne minimeres. Disse overvejelser resulterede i konstruktionen af en komplet prøvestation ved vores fabrik i Hvam. Det var her tankegangen om plug and play princippet blev født. Alt, lige fra rørføringer og tagkonstruktioner til komplette pyloner, samles på forhånd og leveres til direkte installation samme dag. På den måde blev effektiviteten på byggepladsen sikret samtidig med, at kvaliteten blev holdt i top.

Men ikke alt kan forberedes hjemmefra. Arbejdet med innovative løsninger tager form på flere niveauer. Én ting er arbejdet med at effektivisere processer og produktionsmetoder, noget andet er den menneskelige faktor. Det sociale sammenhold på byggepladsen har haft en stor indflydelse på det gode resultat.

Det sociale element på byggepladsen øger effektiviteten

I jagten på effektivisering har det sociale element på byggepladsen været med til at skabe dynamik og fremdrift.

Derfor var der under byggeriet altid fokus på at skabe plads og rum til både private og professionelle samtaler på tværs af faggrupperne. Holdånden og glæden ved at arbejde sammen opstår nogle gange gennem simple tiltag – en fælles middag, et rundstykke til at starte dagen på, og et godt grin i hverdagen. Det er uvurderligt, når man skal arbejde sammen.

Vi bestræber os på at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for alle samarbejdspartnere. En velfungerende byggeplads er en fordel for alle - det handler ikke kun om at passe sit arbejde men at være glad for at passe sit arbejde.

3D-scanner sikrer fuld dokumentation

I forbindelse med byggerierne i Glostrup og Kolding anvendte vi omfattende 3D scanninger gennem hele byggeprocessen. 3D scanningerne gjorde det løbende muligt med nøjagtige målangivelser at dokumentere det arbejde, der blev foretaget både under og over jorden.

”Vi har valgt at gå grundigt til værks – hele processen dokumenteres vha. videooptagelse og 3D scanning, for efterfølgende at kunne identificere uhensigtsmæssige processer ” – produktionschef Brian Feldt Larsen

Scanningerne blev, sammen med det øvrige dokumentationsmateriale, samlet centralt. På den måde var det muligt at gennemgå byggeriet trin for trin, og se hvilket arbejde, der var blevet udført. Denne indsamling af omfattende dokumentation giver mulighed for yderligere besparelser i fremtidige projekter. En 3D scanning glemmer ikke og kan hjælpe med ombygninger både 30 og 50 år ud i fremtiden.

Fremtidens tankstation

I kølvandet på de to projekter i Glostrup og Kolding er motivationen i top. Uden at gå på kompromis med kvalitet er det lykkedes at skabe en LEAN proces hele vejen igennem produktionen i Hvam og ud på byggepladsen.

”Det gode resultat var aldrig blevet en realitet uden det enormt store engagement, der er blevet vist fra vores samarbejdspartnere i projektet – i særdeleshed entreprenørfirmaet HM A/S” – direktør Mads Vestergaard Krøgholt.

Grundlaget for byggeriet af de kommende stationer for Uno-X er lagt solidt. Derfor lever målsætningen om at reducere byggetiden endnu mere i bedste velgående – særligt når man, som os, tænker design og innovation på et strategisk niveau i alle dele af virksomheden.

Ved at holde byggetiden nede får man en tankstation, som langt hurtigere begynder at tjene sig selv hjem – og udfordringen med at bygge hurtigt har IPART taget til sig som et afgørende konkurrenceparameter. Jo hurtigere byggeriet er færdigt, desto hurtigere kan bilisterne køre ind og få tanket deres biler - og effekten ved et hurtigt byggeri er til at tage at føle på.

”Vi vil være de bedste i branchen til at bygge tankstationer ” - direktør Mads Vestergaard Krøgholt.

Turn key

byggeri

10 meter pylon med topskilt

Myndighedsbehandling

3D-scanning

Projektstyring